Hoofd Politiek James Madison had gelijk over conservatieven - dit is wat hij zei:

James Madison had gelijk over conservatieven - dit is wat hij zei:

Het is waar dat mensen geen engelen zijn. Het is ook waar dat mannen de regering vormen.Bron: Ths White House Historical AssociationDit artikel verscheen oorspronkelijk op Quora: Conservatieven, waarom zou ik naar rechts leunen?

Er is een beroemd citaat van James Madison: Als mensen engelen waren, zou er geen regering nodig zijn. Wat niet vaak wordt geciteerd, is de alinea waaruit het citaat is getrokken, wat volgens mij het sterkste argument geeft voor conservatisme van de kleine overheid:

Van Federalist Paper 51#

Maar de grote beveiliging tegen een geleidelijke concentratie van de verschillende machten in hetzelfde departement , bestaat uit het geven aan degenen die elke afdeling besturen van de noodzakelijke grondwettelijke middelen en persoonlijke motieven om inbreuken van de anderen te weerstaan. De voorziening voor de verdediging moet ook hier, net als in alle andere gevallen, in verhouding staan ​​tot het gevaar van een aanval. Ambitie moet worden gemaakt om ambitie tegen te gaan . Het belang van de man moet verbonden zijn met de grondrechten van de plaats. Het kan een reflectie zijn op de menselijke natuur, dat dergelijke apparaten nodig zouden moeten zijn om het misbruik van de overheid te beheersen. Maar wat is de overheid zelf anders dan de grootste van alle reflecties op de menselijke natuur? ? Als mensen engelen waren, zou er geen regering nodig zijn. Als engelen de mensen zouden regeren, zou er geen externe of interne controle op de regering nodig zijn. Bij het opstellen van een regering die door mannen over mannen moet worden bestuurd, ligt de grote moeilijkheid hierin: je moet eerst de overheid in staat stellen om de geregeerden te controleren; en in de volgende plaats het verplichten zichzelf te beheersen . Afhankelijkheid van het volk is ongetwijfeld de primaire controle op de regering; maar de ervaring heeft de mensheid de noodzaak geleerd van aanvullende voorzorgsmaatregelen.

Om te vertalen naar de omstandigheden van vandaag, is het conservatieve argument dit: er zijn gevolgen aan het delegeren van bevoegdheden van de staten naar de federale regering, en van de congrestak naar de uitvoerende macht. Er zijn consequenties aan het toestaan ​​van de president om de wetten die het Congres aanneemt eenvoudigweg niet af te dwingen, of erger nog, ze volledig te ondermijnen door middel van uitvoerende bevelen.

Het is waar dat verschillende belangrijke sociale hervormingen tot stand zijn gebracht door liberalen die een machtige centrale regering uitoefenden. Het is ook waar dat hetzelfde gereedschap over de hele wereld voor minder dan nobele doeleinden is gebruikt. De verschrikkingen van de 20e eeuw zouden dit feit meer dan vanzelfsprekend moeten maken. Het is extreme arrogantie om te veronderstellen dat we zelf immuun zijn voor een dergelijke uitkomst.

Als er niets anders is, heeft het presidentschap van Trump de liberalen wakker gemaakt voor deze dreiging. Hopelijk zal dit ertoe leiden dat beide partijen minder gretig zijn om zoveel macht naar Washington te brengen wanneer... zij zijn in functie, uit het besef dat de macht waarschijnlijk zal blijven wanneer hun tegenstander hetzelfde kantoor betreedt.

Het is waar dat mensen geen engelen zijn. Het is ook waar dat mannen vormen de regering . In mijn gedachten is de zin die we het meest uit Madison zouden moeten citeren niet als mensen engelen waren. Het zijn de zinnen direct ervoor:

Het kan een reflectie zijn op de menselijke natuur, dat dergelijke apparaten nodig zouden moeten zijn om het misbruik van de overheid te beheersen . Maar wat is de overheid zelf anders dan de grootste van alle reflecties op de menselijke natuur?

IN als ik zeg kleine regering bedoel ik niet zwak. Ik bedoel dat de overheid zich moet houden aan een beperkt aantal verantwoordelijkheden; namelijk de natie beschermen tegen buitenlandse bedreigingen, zorgen voor een vlotte en gemakkelijke handel binnen de Unie, en vooral, ervoor zorgen dat de grondwettelijke rechten van de Amerikanen worden beschermd.

Uitbreiding van de rol van de overheid daarbuiten die verantwoordelijkheden is wat conservatieven als een gevaar zien, aangezien een centrale overheid die zich niet hoeft te bekommeren om de plaatsen die zij vertegenwoordigt, de neiging heeft meer macht te verwerven naar zelf. Als dit niet wordt gecontroleerd, zou dit ertoe leiden dat deelstaatregeringen niet meer zijn dan politieke opstapjes naar hogere, federale kantoren.

Sinds de statuten zijn verworpen, is het nooit de bedoeling geweest dat staten volledig autonome lichamen zijn. De burgeroorlog bewees dat nogal overtuigend. Maar ze waren ook niet bedoeld als louter regionale agentschappen die volledig afhankelijk waren van federale financiering. Ze worden verondersteld de laboratoria van de democratie te zijn, de middelen waarmee de kiezers van elke staat hun wetten op handel, jurisprudentie en volksgezondheid kunnen afstemmen op het unieke karakter van elke staat.

Het is een geïdealiseerde visie, dat geef ik graag toe. Dat geldt ook voor al je hoop op een centrale regering en bidden dat ze de macht die je haar hebt gegeven niet misbruikt. Als tirannie plaatsvindt op staatsniveau, kan de federale overheid ingrijpen en haar plicht vervullen om haar burgerrechten te beschermen. Als het op nationaal niveau gebeurt, heb je geen gemakkelijke toevlucht. Het is veel gemakkelijker om staatsregeringen in bedwang te houden dan Washington.

Gerelateerde Links:

John Masters is een student, met als hoofdvak geschiedenis. Zijn interesses omvatten het observeren van de Amerikaanse politiek, het lezen van geopolitieke analyses en het luisteren naar filosofische en politieke podcasts. John is ook een Quora-bijdrager. Je kunt Quora volgen op Twitter , Facebook , en Google+ .

Interessante Artikelen